’’Shqiptarët për shqiptarët dhe shqiptari për Shqiptari’’

APARATI QËNDROR DREJTUES

KREU III 

STRUKTURA E BRENDSHME DHE FUNKSIONIMI I ORGANIZATËS

World Albanian Congress
THE ALBANIAN DIASPORA GOVERNMENT

 

DHURO PËR SHQIPTARI!

Na ndiqni

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram

© 2020 by World Albanian Congress. All Rights Reserved.