DHUROJ PËR SHQIPTARI!
 

DHUROJ PËR FËMIJËT E NGUJUAR DHE PËR FËMIJËT NË NEVOJË TË SHQIPTARISË!

TË DHËNAT E LLOGARISË BANKARE

EMRI I BANKËS: BANKA EKONOMIKE SH.A Kosova

IBAN:  XK051401000013301110

BIC / SWIFT CODE: EKOMXKPRXXX

VALUTA: EURO

TITULLARI I ORGANIZATËS: JURGEN MALAJ

ADRESA E BANKËS: SHESHI ‘’NËNË TEREZA’’, nn, Prishtina, Kosova.

ADRESA E ORGANIZATËS: HANDELSMANSGATAN 10B, 252 49, HELSINGBORG, SWEDEN


JU FALEMINDERIT!

PAGUAJ ME PAYPAL EMAIL: info@worldalbaniancongress.org

OSE ME BANK PAGUHET SI MËPOSHTË:

Original.png

World Albanian Congress
THE ALBANIAN DIASPORA GOVERNMENT

 

DHURO PËR SHQIPTARI!

Na ndiqni

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Instagram

Merr Gazetën WAC

© 2020 by World Albanian Congress. All Rights Reserved.